Strona główna » 100 Liebischau (Lubieszów)

100 Liebischau (Lubieszów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLiebischau · · · Lubieszów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 215 (1927), sygn. 180, b.p. (1892, 1907); RO, W. I, sygn 11110, s. 215 (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE LIEBISCHAU * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu dwa drzewa, a na nich trzy ptaki

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  100