Strona główna » 1000 Schelitz (Chrzelice) II

1000 Schelitz (Chrzelice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchelitz · · · Chrzelice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902, 1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + SIEGEL D. GEMEINDE SCHELITZ KR. NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwóch rybaków pochylających się nad koszem z rybami, nad koszem ryba

Publikacje: –