Strona główna » 1019 Schreibersdorf (Pisarzowice) II

1019 Schreibersdorf (Pisarzowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchreibersdorf · · · Pisarzowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1836

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19717, k. 43 (1836); APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHREIBERSDORFF GEM: || NEYSTAETER | CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy lemiesze w skos obok siebie, w dole trzy rośliny

Publikacje: –