Strona główna » 102 Lohnau (Łany) II

102 Lohnau (Łany) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLohnau · · · Łany
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Temida

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 171 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 10278, k. 4 (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE LOHNAU * || KREIS COSEL O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu ręka trzymająca wagę, nad nią słońce

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  102