Strona główna » 1020 Schreibersdorf (Pisarzowice) III

1020 Schreibersdorf (Pisarzowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchreibersdorf · · · Pisarzowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Prudniku, sygn. 136, b.p. (1906)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SCHREIBERSDORF || KREIS / NEUSTADT

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy lemiesze w skos obok siebie, w dole kępa traw

Publikacje: –