Strona główna » 1032 Siebenhuben (Włókna / Włókno) I

1032 Siebenhuben (Włókna / Włókno) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSiebenhuben · · · Włókna, Włókno
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Napisowe

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 269 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

Opis pola pieczęci: pług skierowany w lewo, nad nim S. H.

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269