Strona główna » 1033 Siebenhuben (Włókna / Włókno) II

1033 Siebenhuben (Włókna / Włókno) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSiebenhuben · · · Włókna, Włókno
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1822

Chronologia odcisku: pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 13475, s. 61 (1822)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SIEBENHUBEN [[GEM: SIG:]] || NEYSTAETER | · CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług skierowany w prawo, nad nim dzwon

Publikacje: –