Strona główna » 1034 Siebenhuben (Włókna / Włókno) III

1034 Siebenhuben (Włókna / Włókno) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSiebenhuben · · · Włókna, Włókno
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: pocz. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 13473, s. 36 (1827)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SIEBEN[[HUBEN]] […] || NEYSTAETER | CREIS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo, nad nim dzwon

Publikacje: –