Strona główna » 1039 Stiebendorf (Ściborowice)

1039 Stiebendorf (Ściborowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStiebendorf · · · Ściborowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1871

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głogówku, sygn. 12401, k. 76 (1871)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} STIEBENDORFF GEM S || NEYSTAETER | CREISE *

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek pomiędzy dwoma drzewami

Publikacje: –