Strona główna » 1058 Wiese Gräflich (Łąka Prudnicka) II

1058 Wiese Gräflich (Łąka Prudnicka) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWiese Gräflich · · · Łąka Prudnicka
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1913

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65297, b.p. (1913)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE WIESE, GRÄFL. * || KREIS NEUSTADT, O.-SCHL.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wspięty lew skierowany w prawo, trzymający widły

Publikacje: –