Strona główna » 1059 Wiese Gräflich (Łąka Prudnicka) III

1059 Wiese Gräflich (Łąka Prudnicka) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWiese Gräflich · · · Łąka Prudnicka
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 52130, k. 5 (1930); APOp, SO w Prudniku, sygn. 18741, s. 13 (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDEVORSTEHER IN WIESE GRÄFL. * || KREIS NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wspięty lew skierowany w prawo, trzymający widły

Publikacje: –

Uwagi: wizerunek na pieczęci z 1936 r., APOp, SO w Prudniku, sygn. 18739, s. 5 (1936)