Strona główna » 106 Mechnitz (Mechnica) II    

106 Mechnitz (Mechnica) II    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMechnitz · · · Mechnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

 

Datacja odcisku: 1886

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1927

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 184, b.p. (1886)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE MECHNITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu rybak (przewoźnik?) na łódce skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  106

Uwagi: w Mechnicy funkcjonowała przeprawa przez Odrę