Strona główna » 107 Mechnitz (Mechnica) III    

107 Mechnitz (Mechnica) III    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMechnitz · · · Mechnica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, b.p. (1927), sygn. 184, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE MECHNITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu rybak (przewoźnik?) na łódce skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  107

Uwagi: w Mechnicy funkcjonowała przeprawa przez Odrę