Strona główna » 1082 Zülz Schloss (Biała-Zamek)

1082 Zülz Schloss (Biała-Zamek)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZülz Schloss · · · Biała-Zamek
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Topograficzne, Godła mówiące

Datacja odcisku: 1863

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19239, s. 62 (1863)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZULTZER […] GEM || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: zamek, po prawej cztery kłosy

Publikacje: –