Strona główna » 109 Medar-Blechhammer (Blachownia Śląska) II

109 Medar-Blechhammer (Blachownia Śląska) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMedar-Blechhammer · · · Blachownia Śląska
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Napisowe

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 185 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEM: MEDAR & BLECHHAMMER + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu puste pole

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  109