Strona główna » 1092 Bierdzan (Bierdzany) I

1092 Bierdzan (Bierdzany) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBierdzan · · · Bierdzany
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 5625, k. 66 (1842); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 17 (1833); sygn. 675, s. 11 (1858)

Legenda pieczęci w otoku: BIERDZANER GEM: SG || IN OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: skrzyżowane grabie i cep

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.3