Strona główna » 1100 Boguschütz (Boguszyce)

1100 Boguschütz (Boguszyce)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBoguschütz · · · Boguszyce
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, b.p. (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BOGUSCHITZ : GEM : S || IN OPPELN |CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z sierpem żnący zboże

Publikacje: A. Kulla, AG