Strona główna » 111 Miesce (Miejsce Kłodnickie)

111 Miesce (Miejsce Kłodnickie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMiesce · · · Miejsce Kłodnickie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 180 (1927), APOp, RO, sygn. 73167, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE MIESCE + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu po prawej pięć kłosów zbóż, po lewej skierowany ostrzem do środka pola sierp

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 111