Strona główna » 1113 Chobie (Chobie)

1113 Chobie (Chobie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćChobie · · · Chobie
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w. – 1921

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 18 (1833); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 138, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SI: D: GEMEINDE: CHOBIE || OPPELN | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drwal trzymający topór nad pieńkiem, nad nimi słońce z promieniami

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.15

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci po 1934 r., A. Kulla, AG