Strona główna » 1120 Chrosczinna (Chróścina) IV

1120 Chrosczinna (Chróścina) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćChrosczinna · · · Chróścina
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Inne

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 61992, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE CHROSCZINNA * || KREIS OPPELN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kobieta trzymająca w prawej i lewej ręce gałązkę

Publikacje: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1935 r., A. Kulla, AG