Strona główna » 1127 Comprachtschütz (Komprachcice) I

1127 Comprachtschütz (Komprachcice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćComprachtschütz · · · Komprachcice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 128, k. 195 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} * PIEC GMINV • KOMPRA[…]CZKIEGO

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe perełkowe} siewca siejący ziarno

Publikacje: –