Strona główna » 1130 Comprachtschütz (Komprachcice) IV

1130 Comprachtschütz (Komprachcice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćComprachtschütz · · · Komprachcice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 73319, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE COMPRACHTSCHUTZ || KREIS | OPPELN

Opis pola pieczęci: chłop w kapeluszu wsparty prawą ręką o laskę, palący fajkę, po jego prawej i lewej stronie po trzy kwiaty

Publikacje: opis Wilpert I.62, A. Kulla, AG

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1937 r. (APOp, RO, sygn. 73319, b.p.)