Strona główna » 1132 Creuzthal, Kreuzthal (Krzyżowa Dolina) II

1132 Creuzthal, Kreuzthal (Krzyżowa Dolina) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCreuzthal, Kreuzthal · · · Krzyżowa Dolina
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Temida

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – 1923

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 48 (1849); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 140, b.p. (1923)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KOL : GEMEINDE KREUTZTHAL || OPPELN: | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Temida z mieczem w prawej ręce i wagą w lewej, po prawej pod mieczem roślina

Publikacje: opis Wilpert I.62, A. Kulla, AG