Strona główna » 1134 Czarnowanz (Czarnowąsy) II

1134 Czarnowanz (Czarnowąsy) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćCzarnowanz · · · Czarnowąsy
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1917

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, USC w Kolonowskiem, sygn. 135, b.p. (1917)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE- VORSTAND CZARNOWANZ. REG. BEZ. OPPELN.

Opis pola pieczęci: biskup z pastorałem – święty Norbert

Publikacje: opis Wilpert I.21, A. Kulla, AG

Uwagi: wizerunek utrzymany na pieczęci z 1934 r. (APOp, RO, sygn. 65176, b.p.)