Strona główna » 114 Millowitz (Miłowice) II

114 Millowitz (Miłowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMillowitz · · · Miłowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 201 (1927), sygn. 185, b.p. (1885); RO, Wydział I, sygn. 11216, s. 894 (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE MILLOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu grabie w słup, pomiędzy dwoma stogami

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 114