Strona główna » 1163 Falkowitz (Fałkowice) II

1163 Falkowitz (Fałkowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFalkowitz · · · Fałkowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 675, s. 43 (1858)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} FALKO[[WIZER]] GEM: SIGL || IN OPPELN | CREYS

Opis pola pieczęci: trzy lilie wyrastające z jednej łodygi, po prawej i lewej kielich

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I.36, ryc. nr 34