Strona główna » 118 Niesnaschin (Nieznaszyn)        

118 Niesnaschin (Nieznaszyn)        

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNiesnaschin · · · Nieznaszyn
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 170 (1927), sygn. 189, b.p. (1881 – 1906)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE NIESNASCHIN * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop z cepem na prawym ramieniu

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 118