Strona główna » 1180 Gorek (Górki) II

1180 Gorek (Górki) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGorek · · · Górki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1924

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: 27 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 62866, b.p. (1893), sygn. 61470, b.p. (1924), sygn. 77653, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GOREKER GEM. SIEGEL || IM OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: chłop z kosą na ramieniu skierowany w prawo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 45