Strona główna » 1181 Goslawitz (Gosławice, obecnie część Opola) I

1181 Goslawitz (Gosławice, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoslawitz · · · Gosławice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, b.p. (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GOSLAWIZ GEM: SIGL || IN OPPELE | CREYS

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa wbity w ziemię, za nim ostrze kosy w pas Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 46