Strona główna » 1182 Goslawitz (Gosławice, obecnie część Opola) II

1182 Goslawitz (Gosławice, obecnie część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoslawitz · · · Gosławice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1931

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 68678, b.p. (1923), sygn. 46929, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GOSLAWITZ. GEM:- SIEGEL || OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w lewo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 46