Strona główna » 1183 Goslawitz (Gosławice, obecnie część Opola) III

1183 Goslawitz (Gosławice, obecnie część Opola) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGoslawitz · · · Gosławice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: 1932 – 1934

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 53251, k. 7 (1932, 1934); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 362 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GOSLAWITZ. GEM.- SIEGEL || OPPELNER | KREIS

Opis pola pieczęci: pług skierowany w lewo

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 46