Strona główna » 1187 Gräfenort (Grotowice, obecnie część Opola) II

1187 Gräfenort (Grotowice, obecnie część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGräfenort · · · Grotowice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: XIX w. – 1937

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, RO, sygn. 50206, b.p. (1937); APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 368 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GRÄFENORT || LANDKREIS | OPPELN (pod napisem ornament ozdobny) 

Opis pola pieczęci: chłop z kosą przy pracy, po lewej i prawej zboże

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 48