Strona główna » 1189 Groschowitz (Groszowice, obecnie część Opola) II

1189 Groschowitz (Groszowice, obecnie część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGroschowitz · · · Groszowice, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE GROSCHOWITZ || IN OPPLER | CREYS

Opis pola pieczęci: kobieta z mieczem w prawej i połową koła w lewej ręce św. Katarzyna

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 49