Strona główna » 1196 Gross Kottorz (Kotórz Wielki) II

1196 Gross Kottorz (Kotórz Wielki) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Kottorz · · · Kotórz Wielki
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1928

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 70550, b.p. (1928)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GR. KOTTORZ * || Kreis Oppeln

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 67, ryc. 26