Strona główna » 1201 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) III

1201 Grudschütz (Grudzice, obecnie dzielnica Opola) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrudschütz · · · Grudzice, obecnie dzielnica Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1878

Chronologia odcisku: 1831 – koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 21 (1833), sygn. 675,  s. 45 (1858), APOp, RO, Wydział II, sygn. 3597, b.p. (1878)

Legenda pieczęci w otoku: GEMEINDE GRUDCZÜTZ || OPPELNER | CREIS

Opis pola pieczęci: misa z ziarnami

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 50

Uwagi: wg Wilperta jest to miska z jajami