Strona główna » 1205 Halbendorf (Półwieś, obecnie dzielnica Opola) III

1205 Halbendorf (Półwieś, obecnie dzielnica Opola) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHalbendorf · · · Półwieś, obecnie dzielnica Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1934

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1934

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Kolonowskiem, sygn 141, b.p. (1924);  APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 384 (1934)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Halbendorf * || Krs. Oppeln

Opis pola pieczęci: jednopiętrowy budynek – kaplica

Publikacje: A. Kulla, AG