Strona główna » 121 Ortowitz (Ortowice) III

121 Ortowitz (Ortowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOrtowitz · · · Ortowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne


Datacja odcisku: 1927
Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 192, b.p. (1915), sygn. 40, s. 140 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDEVORSTAND ORTOWITZ * || Kreis Cosel O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu cep w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 121