Strona główna » 1211 Hüttendorf (Lasy, obecnie część Ozimka)

1211 Hüttendorf (Lasy, obecnie część Ozimka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHüttendorf · · · Lasy, obecnie część Ozimka
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne, Godła mówiące

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 21 x 23 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 22 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] || OPPLER | [[CREYS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z toporem (młotem?) rąbiący drewno

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 55