Strona główna » 1228 Kollanowitz (Kolanowice) II

1228 Kollanowitz (Kolanowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKollanowitz · · · Kolanowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: 1849 – koniec XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 23 (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} K : DOM : AMT D: KOLLANOWITZ || KREIS | OPPELN, | 1849

Opis pola pieczęci: kościół Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 61