Strona główna » 123 Pawlowitzke (Pawłowiczki)

123 Pawlowitzke (Pawłowiczki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPawlowitzke · · · Pawłowiczki
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Temida

 

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 153 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 10340, b.p. (1887), sygn. 2071, s. 19 (1906)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE PAWLOWITZKE + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu postać z podniesionym mieczem w prawej i wagą w lewej ręce

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 123