Strona główna » 1232 Königlich Neudorf (Nowa Wieś Królewska, obecnie część Opola) I

1232 Königlich Neudorf (Nowa Wieś Królewska, obecnie część Opola) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKöniglich Neudorf · · · Nowa Wieś Królewska, obecnie część Opola
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Godło państwowe, Napisowe

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 26 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NEUDORFF KONL: GEM: S: || OPPLER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} litera N, nad nią orzeł – godło państwowe

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 86