Strona główna » 1235 Königlich Sakrau (Zakrzów, od 1899 część Opola) II

1235 Königlich Sakrau (Zakrzów, od 1899 część Opola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKöniglich Sakrau · · · Zakrzów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1873

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, Powiatowy Inspektorat Szkolny, sygn. 76, b.p. (1873)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEM-SIEGEL KOEN. SAKRAU || OPPELNER | KREIS.

Opis pola pieczęci: pług skierowany w prawo

Publikacje: –