Strona główna » 1243 Krascheow (Krasiejów) III

1243 Krascheow (Krasiejów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrascheow · · · Krasiejów
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1932

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1936

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 52301, k. 4 (1932); USC w Kolonowskiem, sygn. 151, bp (1936)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KRASCHEOW * || KR. OPPELN

Opis pola pieczęci: snop zboża, za nim skrzyżowane dwie pary grabi

Publikacje: –