Strona główna » 1245 Krzanowitz (Krzanowice)

1245 Krzanowitz (Krzanowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrzanowitz · · · Krzanowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 24 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM. SIEG. KRZANOWITZ || OPPELER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy kłosy zboża w wieńcu

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 71