Strona główna » 126 Poborschau (Poborszów)

126 Poborschau (Poborszów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPoborschau · · · Poborszów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 208 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE POBORSCHAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu motyka skierowana w dół, za nią dwoje skrzyżowanych grabi

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 126