Strona główna » 1265 Muchenitz (Mechnice) I

1265 Muchenitz (Mechnice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMuchenitz · · · Mechnice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 25 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z lancą w prawej ręce

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.82