Strona główna » 1267 Münchhausen (Mnichus)

1267 Münchhausen (Mnichus)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMünchhausen · · · Mnichus
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Motywy leśne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 25 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLONIE MÜNCHHAUSEN || OPPLER | CREYS.

Opis pola pieczęci: na wprost wysoka sosna, po lewej drwal z toporem, po prawej mały domek

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 83, ryc. 14