Strona główna » 127 Podlesch (Podlesie)

127 Podlesch (Podlesie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPodlesch · · · Podlesie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 10, 176 (1927), sygn. 151, s. 196 (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE PODLESCH + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu motyka skierowana w górę, za nią skrzyżowane kosa z cepem

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 127