Strona główna » 1270 Nakel (Nakło) I

1270 Nakel (Nakło) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNakel · · · Nakło
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1854

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 25 (1833); APOp, Akta miasta Opola, sygn. 2632, s. 220 (1854)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NAKLO GEM SIEGEL || OPELER | CREYS

Opis pola pieczęci: wiata, kaplica (?) Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert, I. 85, ryc. nr 28