Strona główna » 1272 Neu Budkowitz (Nowe Budkowice) I

1272 Neu Budkowitz (Nowe Budkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Budkowitz · · · Nowe Budkowice
Kreis Oppeln · · · powiat opolski
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Opolu, sygn. 413, s. 18 (1833)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] NEU BUDKOWITZ || [[OPPELNER | CREYS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wiata, kaplica (?) pomiędzy dwoma drzewami

Publikacje: A. Kulla, AG, opis Wilpert I.12